TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ULUSLARARASI ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇALIŞMA DENEYİMLERİ

15/04/2016 13:00
Turkey

 

Bu akademik yılın onuncu paylaşım toplantısı Doç. Dr. Fatma Nevra Seggie'nin "Türkiye Üniversitelerindeki Uluslararası Öğretim Elemanlarının Çalışma Deneyimleri" başlıklı sunusu olacaktır. 

Özet: Uluslararasılaşma; dünyanın en iyi üniversiteler sıralamasında önemli bir kriter olarak yer edinmeye başlamıştır. Bu sıralama, yükseköğretimdeki yerel ve küresel yarışın bir parçasıdır. Dolayısıyla, yükseköğretim kurumları, kendilerinin giderek yükselen hedeflerinden biri haline gelen uluslararasılaşma yoluyla en fazla sayıda ama aynı zamanda en fazla donanımlı ve verimli öğrenci, araştırmacı ve öğretim elemanı çekmek yarışının parçasıdır. Bunun için de, üniversitelerde öğrenci hareketliliği mekanizmaları kadar öğretim üyesi hareketliliği mekanizmaları geliştirmek ve onların çalışma ve yaşam koşullarını göz önünde bulundurmak son derece önemlidir. Bu, üniversite kampüslerindeki uluslararası öğretim elemanı sayısının artırılmasına yardımcı olacaktır. Bu nitel çalışma, Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan uluslararası (Türkiye vatandaşı olmayan) öğretim elemanlarının çalışma koşullarını tespit etmekte ve bu üniversitelere uyum sürecinde yaşadıkları deneyimleri araştırmaktadır. Çalışmanın sonucunda, Türkiye'deki uluslararası öğretim elemanlarının çalışma koşullarını daha iyiye götürmeye ve aynı zamanda uluslararası öğretim elemanı sayısını artırmaya yönelik atılması gereken adımlar ve bunlarla ilgili politika önerileri belirtilmektedir.

***

The tenth seminar of this academic year will be given by Assoc. Prof. Fatma Nevra Seggie. The title of her talk is "The Professional Experiences of International Academics in Turkey", and the abstract is given below.

Abstract: Internationalization has become an important criterion when ranking the best universities in the world. This ranking is part of the local and global competition in higher education. That is why higher education institutions, as part of this competition, have increasingly made internationalization part of their mission and they are trying to attract as many international faculty members, students and researchers as possible. To achieve this aim, it is important for Turkish universities to establish mobility mechanisms for faculty members that will take into consideration the improvement of their professional, social and cultural experiences as well. This would lead to an increase in the number of international faculty members working short-term and long-term at Turkish higher education institutions. The purpose of this qualitative study is to explore the professional experiences of the international faculty members (who are not Turkish citizens) and examine the extent to which they have adapted to the university work life in Turkey. The study makes some policy recommendations for university leaders and policy makers to better the working conditions of the international faculty members and increase their number on Turkish campuses.

 

 
 EF 506