MİKROALGLERİN SU KALİTESİ VE ÇEVRESEL UYGULAMALARI

30/05/2016 08:30
Turkey

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi (İMBİYOTAB) projesi kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerden ilki olan "Mikroalglerin Su Kalitesi ve Çevresel Uygulamaları" sektörel semineri 30 Mayıs sabahı düzenleniyor.

Seminerde mikroalg türlerinin evsel ve endüstriyel atık su arıtımında kullanımı, ağır metal giderimi ve diğer çevresel alanlardaki örnek uygulamalar hakkında konuşmalar yapılması planlanıyor.

Seminer Programı: https://imbiyotab.boun.edu.tr/tr/content/sekt%C3%B6rel-seminerler
Seminer Kayıt: http://goo.gl/forms/G9zb9m98Fv