MİKROALGLERDEN BİYOYAKIT ELDESİ VE BİYOENERJİ UYGULAMALARI SEKTÖREL SEMİNERİ

27/06/2016 08:30
Turkey

   
  İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi (İMBİYOTAB) projesi kapsamında gerçekleştirilecek "Mikroalglerde Biyoyakıt Eldesi ve Biyoenerji Uygulamaları" sektörel semineri 27 Haziran 2016 tarihinde Vedat Yerlici Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Etkinliğe şuradan kayıt olabilirsiniz: 

http://goo.gl/forms/L8rwrEChCnS2D58d2