FUNCTIOMAL & STRUCTURAL BRAIN CONNECTOMES AND APPLICATIONS TO DEMENTICA

30/07/2016 09:00
31/07/2016 12:00
Turkey

 

   
  Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü VAVlab tarafından yürütülmekte olan "Nörolojik/Psikiyatrik Hastalıklarda Bütünleşik Ağ Modellemesi ve Alzheimer Hastalığına Uygulanması" projesi kapsamında düzenlenecek olan "Functional & Structural Brain Connectomes and Applications to Dementia" çalıştayı 30-31 Temmuz 2016'da gerçekleşecektir

Yurtdışı ve yurtiçinden, farklı disiplinlerden, davetli konuşmacıların sunumlarından oluşan çalıştay programının beyin ağ modelleri konusunda dinleyicilere farklı perspektifler kazandırması, araştırma alanları hakkında bilgi vererek işbirlikleri kurulması için ortam sağlaması amaçlanıyor. 

Çalıştay her seviyede ve disiplinden araştırmacıya açık olup katılım ücretsizdir. 

Kayıt başvuruları online olarak çalıştay websitesinden yapılabilir. 
Kabul edilen başvuru sahipleri e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.
Web sitesi: www.vavlab.ee.boun.edu.tr/workshop2016