MİTOKONDRİ DNA DİZİ VERİLERİ İLE FİLOGENETİK ANALİZLER ÇALIŞTAYI

06/09/2016 09:00
07/09/2016 17:00
Turkey

6-7 Eylül 2016 tarihlerinde, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde İbrahim Bodur Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek ve TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan bu üç günlük çalıştayda, mitokondri DNA (mtDNA) verileri kullanılarak yapılacak filogenetik analizlere odaklanılması planlanmaktadır. Çalıştayın ilk gününde laboratuvar eğitimi verilecek, ikinci gününde veri analizine odaklanılacak, üçüncü gününde ise uygulama yapılacaktır. 

Çalıştay programının ana hatları aşağıdaki gibidir:

 

1. Gün – mtDNA Laboratuvar Analizleri

i)     Teorik bilgi verilmesi

ii)   DNA izolasyonu

iii) PCR

iv) PCR temizleme

 

2. Gün – tDNA Filogenetik Veri analizleri

i) Dizi temizlenmesi ve hizalanması (Seqeuncher programı)

ii) Evrim modeli belirlenmesi (Jmodeltest programı ile)

iii) Filogenetik ağaçlar yapılması (Mega Programı ile)

iv) Haplotip ağı oluşturulması (Popart programı ile)

v) Popülasyonlararası farklılaşma hesaplamaları (Arlequin programı ile)

 Detaylı Bilgi İçin; www.mtdna-calistay-2016.boun.edu.tr