OSMANLI BURSA'SINDA KÖLELİK VE KÖLE SAHİPLİĞİNİN GERİLEMESİ, 1460-1880

02/12/2016 14:00
Turkey

 

2 Aralık 2016 Cuma günü yapılacak olan Atatürk Enstitüsü Semineri'nde, Sabancı Üniversitesi'nden Hülya Canbakal "Osmanlı Bursasında Kölelik ve Köle Sahipliğinin Gerilemesi, 1460-1880" başlıklı konuşmasını sunacaktır. Seminer saat 14:00'de Atatürk Enstitüsü Seminer Salonu'nda gerçekleştirilecektir.