DİL ÖĞRENME YATKINLIĞININ TANIMLANMASINDA İŞLER BELLEK VE AÇIK/ÖRTÜK BİLGİ TÜRLERİNİN ROLÜ

02/12/2016 13:00
Turkey

 

Özet:

Bu çalışmada, denetimli ve bilinçli işlenen açık bilgilerin saklandığı bildirimsel bellek ve farkındalık göstermeden otomatik olarak işlenen örtük bilgilerin saklandığı yöntemsel bellek türlerinin dil işlevlerini gerçekleştirmedeki katkılarının incelenmesiyle dil öğrenme yatkınlığının tanımlanması amaçlanmaktadır. Araştırmada bir devlet üniversitesine devam etmekte olan 72 katılımcıya işler belleği, açık/örtük bilgiyi, dil yatkınlığını ve dil yeterliliğini ölçen testler uygulanmıştır. Korelasyon analizleri dil testlerinin kendi aralarında anlamlı ilişkiler gösterdiğini ve işler bellek ile dil yatkınlığı arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Temel bileşenler analizinde işler bellek ve dil yatkınlığı aynı faktöre yüklenirken dil testleri de bir arada tek bir faktöre yüklenmiştir. Çalışmanın sonuçları, ergenlikten sonra formel ortamlarda ikinci dil öğrenen bir katılımcı grubunda dil öğrenme yatkınlığının işler bellekle ilişkisini ortaya koyarak güncel dil yatkınlık modellerini desteklemektedir.

 

 
ED 506