NÂZIM HİKMET VE SONRASI... EDEBİYATTAN MİMARİYE TÜRKİYE'DE TOPLUMCU GERÇEKLİĞİN İZLERİ

16/01/2017 15:00
Turkey

Toplumcu gerçekçi sanat anlayışı Türkiye'de özellikle 1950'lerden 1980'lere dek başta edebiyat olmak üzere bütün sanatlarda derin izler bırakır. Nâzım Hikmet'in 1930'lardan itibaren öncülüğünü yaptığı bu hareket onun entelektüel çevresinden başlayarak bütün edebiyat dünyasına yayılır; adaletsiz düzenin ezen ezilen çatışmasıyla görünür olduğu öykü ve romanlardan toplumcu gerçekçi şiire uzanır. Ama dönemin Türkiye'si sadece edebiyatta değil sinemadan mimariye diğer sanatlarda da toplumcu gerçekçiliğin farklı yüzlerini deneyimleme imkânı bulur...

Kemal Tahir'in romanlarından Attila İlhan'ın şiirlerine, Cumhuriyet mimarisinin özgün yapıtlarından Brechtçi tiyatroya uzanan bu deneyim Nâzım Hikmet'in 115. doğum gününde Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek panelde tartışılacak.

Murat Gülsoy'un moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panele Olcay Akyıldız, Cengiz Bektaş, Feride Çiçekoğlu, Duygu Köksal ve Cüneyt Yalaz konuşmacı olarak katılacak.

Etkinlik herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.

 

 
 http://nazimhikmetmerkezi.com/nazim-hikmet-16-ocak-panel/

Facebook etkinlik sayfası: 

https://www.facebook.com/bounnhksam/

Twitter hesabı: https://twitter.com/nhksam