2017 HRANT DİNK İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONFERANSI: GÜNÜMÜZ DEMOKRASİSİNİN KRİZİ: MİLLİYETÇİLİK, NEOLİBERALİZM ÇAĞINDA BİR DENEYİM AKIBETİ

20/01/2017 15:00
Turkey

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sosyoloji Bölümü ve Tarih Bölümü ev sahipliğinde her yıl düzenlenen Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı bu yıl Ronald G. Suny'yi ağırlıyor. Konferans, 20 Ocak tarihinde saat 15.00'te Albert Long Hall'de yer alacak. ''Günümüz Demokrasisinin Krizi: Milliyetçilik, Populizm ve Neoliberalizm Çağında Bir Deneyin Akıbeti'' başlığını taşıyan konferansta konuşma dili İngilizce olup tercüme yapılacaktır.

 http://hrantdinkmemoriallecture.boun.edu.tr/index.php/tr/home