SOSYAL POLİTİKA SOHBETLERİ 2016-2017 -II-I

09/02/2017 14:00
Turkey

Çağlar Keyder "Popülizm ve Sosyal Politika

Sosyal Politika Seminerleri, 9 Şubat'ta "Popülizm ve Sosyal Politika" başlıklı konuşmasını yapmak üzere Çağlar Keyder'i ağırlıyor. 

Sosyal bilimler literatüründe popülizm, piyasa karşıtlığı ve devlet eliyle "popüler" kesimlere ekonomik aktarım politikalarının işletilmesi olarak tanımlanırdı. İçinde bulunduğumuz dönemde anti-elit ideolojik boyutun daha ağır bastığını gözlüyoruz. Yine de kitle yararını öne çıkaran bölüşüm mekanizmalarını göz ardı ederek popülizm analizi yapmanın ne kadar zor olduğunu hatırlatmak gerekir. Bu konuşmada, 2000'lerde başlayan popülizm dalgasının farklı boyutları ele alınacak.

Seminerler Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı'nın Lisansüstü Semineri (SPL 579) dersi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Seminerler tüm Boğaziçi Üniversitesi mensuplarına açıktır.

 Nafi Baba Binası, 204 Nolu Sınıf