KURGU NAKLİ: DİSİPLİNLER ARASI BİR METİN DENEYİ

18/02/2017 18:00
Turkey

18 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de Boğaziçi Üniversitesi İbrahim Bodur Salonu'nda düzenlenecek olan etkinlikte Alper Canıgüz ve Afşin Kum'un eşzamanlı olarak üretecekleri öyküler, Murat Palta'nın edebiyattan ilham alan doğaçlama çizimlerine eşlik edecek. İki disiplinden üç farklı sanatçının yaratım sürecini deneysel bir performans olarak gözlemleme imkânı sunan etkinlik, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi ve deneysel edebiyata odaklanan bağımsız platform Metin Deneyleri Alanı (medea) işbirliğiyle düzenleniyor."Kurgu Nakli: Disiplinlerarası Bir Metin Deneyi" etkinliği, yaratım süreçlerine ve disiplinlerarası üretime yönelik sorgulanabilecek konuları kapsamlı bir oyunla ortaya koyuyor. Etkinliğin ilk aşamasında, belirli bir öykü okunduktan sonra bu öykünün kurgusu Murat Palta'nın çizimiyle farklı bir disipline aktarılıyor. İkinci kısımda ise ilk metinden habersiz olan yazarlar, Alper Canıgüz ve Afşin Kum, çizimden yola çıkarak tekrar edebiyata dönüş yapıyor ve çizimi kurgusallaştırıyor. Böylece sanatseverler önce Murat Palta'nın doğaçlama olarak üreteceği çizimin, ardından bu çizimden esinle Alper Canıgüz ve Afşin Kum'un eşzamanlı yazacağı öykülerin yaratım süreçlerini baştan sona takip edebiliyor.

Kurgu Nakli etkinliğiyle farklı sanatçıların başkalaşan yaratım süreçlerinin ve disiplinler arasındaki yaratıcı aktarımın birinci elden gözlemlenebilmesi amaçlanıyor. Etkinlikle farklı sanat dallarında eserin neye göre düzeltildiği, hangi noktasına odaklanıldığı incelenerek farklı şekilde deneyimlediğimiz sanat dallarının yaratım süreçleri arasında bir ortaklık bulunup bulunmadığı inceleniyor. Afşin Kum, Alper Canıgüz ve Murat Palta'nın yaratım süreçlerini sıfır noktasından takip edebilme imkânı veren etkinlikte bu üç sanatçı, ilhamlarını birbirlerinin ürettiği eserlerden alıyor.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın