ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETTE GÜVENİLİR BİLGİYE ERİŞİMİ İÇİN UYARLAMALI BİR SORU-CEVAP SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

31/03/2017 13:00
Turkey

 

 
  Günümüzde elektronik ortamda ve ağ ortamında yer alan kaynakların sayısı ve bu kaynakların içerdiği bilgilerin kapsamı hızlı bir şekilde artmaktadır. Kullanıcılar ilgilendikleri konulara dair bilgi isteklerini, arama motorları benzeri çeşitli teknolojiler vasıtasıyla bu kaynaklar üzerinden karşılamaktadır. Bununla beraber, bu tür teknolojiler, genel amaçlı olmalarından, belirli bir alana göre özelleştirilmemiş olmalarından ve doğal dil işleme yöntemlerinden çok sınırlı bir ölçüde yararlanmalarından dolayı yetersiz kalabilmektedir. Bu proje kapsamında, öğrenim görmekte olan öğrencilerin bilgi isteklerini (sorularını) güvenilir kaynaklar kullanarak karşılayan, yabancı dildeki kaynaklardan yararlanmalarını sağlayan ve oluşan sonuçları tutarlı bir şekilde birleştirerek öğrenciye özet olarak sunan bir soru cevaplama sistemi geliştirilmiştir.

Projede kuramsal yaklaşım olarak; doğal dil işleme, soru cevaplama, doküman özetleme ve makine çevirisi yaklaşımları kullanılmıştır. Geliştirilmiş olan sistem, öğrencilerin doğal dilde (Türkçe) soru üretmesi, soruların doğal dil işleme teknikleri kullanılarak analiz edilmesi, soruların cevaplanmasına yönelik olarak kaynakların tespit edilmesi, yabancı kaynakların Türkçe'ye tercüme edilmesi ve ilgili kaynakların talep edilen bilgi isteğine odaklı bir şekilde analiz edilmesi, birleştirilmesi ve özetlenmesi aşamalarını içermektedir. Buna göre, öğrencilerin bilgi isteklerini cevaplamaya yönelik hazırlanmış bir yapı sayesinde soruya odaklı, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmalarının sağlanması hedeflenmiştir. Sistem çıktıları üzerinde çeşitli deneyler yapılmıştır ve soruların cevaplarına ve konularla ilgili bilgilere yüksek başarı oranlarıyla ulaşılabildiği görülmüştür.