PSİKANALİZDEKİ DEĞİŞİMLERE GENEL BİR BAKIŞ

04/04/2017 17:30
Turkey

 
  Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübü tarafından düzenlenen seminerde Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nün emeritus öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güler Okman Fişek ile psikanalizdeki değişimler ele alınacak.

Etkinlik herkese açık ve ücretsizdir.
https://www.facebook.com/events/633383826872710/?ti=cl