MEDİKAL TEKNOLOJİLERDE BİR İNOVASYON METODOLOJİSİ

11/04/2017 13:00
Turkey

 
  Seminer Hakkında:

Biotasarım, Stanford professor girişimcileri tarafından (http://biodesign.stanford.edu/) ortaya atılmış, özellikle sağlık teknolojilerinin geliştirilmesinde başarı ile uygulanmış bir inovasyon metodolojisidir. Temel fikri inovasyonun gözlemlenmiş gerçek bir klinik ihtiyaçtan belli bir sistematik yoldan geçirilerek olgunlaştırılmasıdır. Bu yaklaşımda klinik ihtiyaçlar saha çalışmaları ve disiplinlerarası ekipler ile taranır, bunların tamamı sistematik olarak incelenir ve çözümlerine yönelik olarak çok farklı yaklaşımlar önce aynı anda değerlendirilir. Yavaş yavaş bu yaklaşımlar azaltılır, kapsamlı bir teknik fizibilite ve pazar analizi yapılarak bir klinik soruna ve onun için geliştirilmiş aday çözüme ulaşılır. Bu seminerde Acıbadem Üniversitesinde kurulmuş olan Biyotasarım Merkezi, Biyotasarım yaklaşımımız ve destekleyen ekosistemimiz anlatılacaktır. Bu merkez üniversite dışından da girişimci projelere ve işbirliklerine açık olarak hizmet vermeyi ve bu konuda İSEK projesi kapsamında ana eğitim merkezi olmayı planlamaktadır. 

Dr. Ata Akın, lisans diplomasını İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden 1993'te, yüksek lisans diplomasını aynı üniversitenin Biyomedikal Programı'ndan 1995'te almıştır. Dr Akın doktora derecesini, Biyomedikal Mühendisliği üzerine, Drexel Üniversitesi School of Biomedical Engineering'den 1998'de almıştır. 1999'dan itibaren aynı üniversitede araştırmacı olarak çalışmaya başlamış ve ONR, DARPA, NIH gibi kuruluşlardan aynı zamanda da çeşitli şirketlerden araştırma projelerine destekler almıştır. 2002'de Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nde çalışmaya başlamıştır. 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'ne geçerek 2014-2015 arasında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaya başladı. 2015'te Acıbadem Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü'ne geçerek Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak göreve başlamıştır. Dr Akın'ın Nöro-Optik Görüntüleme Laboratuvarı'nda yürüttüğü araştırma alanları nörogörüntüleme ve sistem biyolojisidir. Nörogörüntüleme alanında yakın kızılaltı dalgaboyunda çalışan biyomedikal optik sistemler geliştirerek beyin ve kas metabolizmasına ait hastalıkların ve meme kanserinin erken tanısına yönelmiştir. Sistem biyolojisi üzerine yaptığı araştırmalar ile insan biyolojisi ve biyokimyasının matematiksel yöntemlerle modellenmesi sayesinde nörobiyoloji, metabolizmal hastalıklar, kanser biyolojisi ve sporcu performansı fizyolojisini daha iyi anlayacak yaklaşımlar geliştirmektedir. Araştırmaları TÜBİTAK, Avrupa Topluluğu ve TEYDEB tarafından desteklenmektedir.