Konferans: Dijital Çağda Arşivler ve Kültürel Miras

20/10/2017 09:30
Turkey

Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi 20 Ekim 2017 tarihinde Albert Long Hall'de "Dijital Çağda Arşivler ve Kültürel Miras" başlıklı bir konferans düzenliyor.

Farklı uzmanlık alanlarına sahip kişilerin katılımıyla, ülkemizde son dönemde arşivleme ve dijitalleştirme alanında yaşanan gelişmeleri tartışmayı hedefleyen konferansta Türkiye'de arşiv geleneği, gelişen bilgi teknolojilerinin bu geleneği nasıl dönüştürmekte olduğu, arşivcilik alanında yapılmış olan hukuki düzenlemelerin ne tür avantajları ve kısıtlamaları içerdiği, arşivlerde ve arşiv üzerine çalışan arşiv uzmanlarının, kütüphanecilerin, akademisyenlerin ve küratörlerin, kurum hafızasının ve toplumsal hafızanın oluşturulmasındaki rolü ve önemi gibi konular tartışmaya açılacak.