Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi'den "Etik ve Eğitimi"

08/12/2017 13:30
Turkey

 Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ve Felsefe Bölümü’nün ev sahipliğinde Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı, filozof, akademisyen Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi’yi 8 Aralık’ta ağırlayacak.

 ‘’Etik’’ ve "değerler" kavramlarına olan ilgisiyle bilinen Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi, konuşmasında insan olmaya yakışır bir yaşamın öznel koşullarından sonra, böyle bir yaşamın nesnel koşulları olan etik ilkeler olarak insan hakları üzerinde duracak. Ardından etik ve insan hakları eğitimi olarak "değerler eğitimi"nin nasıl bir eğitim olduğu hakkında bazı ipuçları verecek.