Sosyal Politika Seminerleri: "Biz"liğin Aynasından Yansıyanlar Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme''

07/02/2018 14:00
Turkey

Pınar Uyan Semerci & Emre Erdoğan
"Biz"liğin Aynasından Yansıyanlar
Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme

7 Şubat 2018, Çarşamba
14.00
Nafi Baba Binası (Güney Kampüs), 204 Nolu Sınıf

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak TÜBİTAK desteğiyle 2015-2017 yıllarında yürütülen "Diğeri ile Karşılaşmada Ötekileştirme/meyi Anlamak: Türkiye'de Gençlerle Empati ve Eşitliği Tartışmak" konulu araştırma, "Biz"liğin Aynasından Yansıyanlar: Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme başlığıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından kitap olarak basılmıştır. Çalışma, farklı disiplinlerden ilgili literatürler ışığında, nitel ve nicel araştırmadan elde edilen veriler eşliğinde ötekileştirme/meyi anlamayı ve ötekileştirmeyle sonuçlanan eylemin belirleyenlerini saptamayı hedeflemiştir. "Ben/biz"i inşa ederken "diğeri"nden kendini ayırmanın vardığı uç nokta "ötekileştirme" olarak tanımlanabilir. Diğerini kendinle aynı düzeyde; aynı haklara sahip ve aynı ahlaki düzlemde görmeyen, önyargıyı da içeren ötekileştirme süreci; kişinin bir diğer kişiyi bir grubun parçası olarak değerlendirerek, ona belli birtakım negatif algı ve tutumlarla yaklaşmasıdır. Dünyada ve Türkiye'de sayısız olaya tanıklık eden 2,5 yıllık araştırma sürecinin ardından ortaya çıkan bu çalışmadaki amaç, ötekileştirmenin nasıl gerçekleştiği, hangi belirleyiciler etrafında geliştiği ve hangi biçimlerde kurgulandığını ortaya koymak; ötekileştirme mekanizmasının nasıl işlediğini anlamaya çalışmak ve ortaklıkları, farklılıkları, süreci etkileyen temel faktörleri belirlemektir.