Açık Ders: Türkiye'de Deprem Afeti ve Eğitimi

25/04/2018 19:00
Turkey

Bu konuşmada Türkiye'de deprem olayının neden olduğu afetlerin boyutu, alınması gereken tedbirler ve afetlere dirençli bir toplum olabilmek için yapmamız gerekenler hakkında bilgi verilecektir. Türkiye'de afete neden olan depremlerin özellikleri, etki alanları ve riskleri ortaya konularak, özellikle kent depremlerinde afete hazırlık safhasının önemi, depreme dayanıklı bina yapımının toplum tarafından talep edilmesi ile ilgili bilincin yaratılması - teşvik edilmesi konusunda yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verilecektir. Örnekler ışığında Türkiye'de meydana gelen depremlerin zararlarının, yaşamımız boyunca olabilecek büyük depremlerin risklerinin azaltılması ve en aza indirilmesine yönelik çalışmalar tartışılacaktır. Zemin ve yapı ilişkisinin bir depremde ne kadar etkili olduğu, ayrıca afet öncesi-anı ve sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgi paylaşımı yapılacaktır.

Dr. Doğan Kalafat:
1981 yılında İstanbul Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede Yüksek Lisans çalışmasını 1990 yılında, Doktora çalışmasını da 1995 yılında tamamlamıştır. KRDAE Türkiye Deprem Ağı'nın geliştirilmesinde ve genişletilmesinde, Türkiye denizlerinde ilk defa gerçek-zamanlı deprem kaydının alınmasına yönelik deniz tabanı çalışmalarının Marmara Denizi'nde uygulanmasına yönelik olarak önemli katkıları olmuştur. Kısa dönem aralıklarla USGS/ETH/MIT gibi kurumlarda misafir bilim insanı olarak çalışmıştır. 2000-2004 yılları arası KRDAE Sismoloji Laboratuvarı Şefliği, 2004-2015 yılları arası Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Halen BDTİM'de uzman sismolog olarak çalışmaktadır. Deprem ile ilgili 300'ün üzerinde ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır

25.04.2018, 19:00, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi