Kişisel Verilerin Korunmasında Yerli Çözümler

08/05/2018 09:00
Turkey

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi bünyesindeki BÜSİBER (Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi) ve E-SAFE ülkemizin gündeminde olan Kişisel Verilerin Korunması Kanununa odaklanıyor ve bu çerçevede Kişisel Verileri Koruma Kurulu teşrifleri yanı sıra yerli üreticileri, akademiyi ve kamuyu bir araya getiriyor.İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulmuş olan BÜSİBER akademik bakış açısıyla siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması konusunda  farkındalık oluşturmak ve bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyor.

https://siber.boun.edu.tr/tr/kvkk-yerli