Açık Ders: Çocukluğun Tarihi

23/10/2018 18:00
Turkey

BU+ Etkinlikleri kapsamında düzenlenen, ''Çocukluğun Tarihi: Osmanlı ve Avrupa Tarihinde Çocuk Olgusu Üzerine Bazı Düşünceler'' başlıklı Açık Ders 23 Ekim'de Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde...

Bu ders çocuk olma olgusunun erken modern dönem Avrupa'sında nasıl anlaşıldığını, ve çocukluk tarihi hakkındaki Avrupa tarihyazıcılığının belli başlı tezlerini ele alır. Bildiğimiz üzere Avrupa'da çocukların ailenin sevgiyle yaklaştığı, korunası bir varlık olarak muamele görmesi ancak Aydınlanma Çağı'na denk gelmektedir. O zaman çocuklar hangi noktada çocukluklarını yaşamaya başladılar, ve "küçük yetişkinler" olmaktan çıktılar? Ailenin yapısı hangi noktada ve durumlarda çocuklarını duyarlılık ve hassasiyetle koruyan bir hal aldı? Peki Osmanlı'da aile yapısı nasıldı? Osmanlı çocukları nasıl terbiye edilip, yetiştiriliyordu? Dersimiz bu ve bunun benzeri birçok soruya yanıt vermeyi amaçlayacak. 

Detaylı bilgi:https://buplus.boun.edu.tr/event/cocuklugun-tarihi-dr-leyla-elbirlik