Sempozyum: Yazıdan Söze

11/10/2018 10:00
12/10/2018 17:00
Turkey


Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün belirli aralıklarla düzenlediği Yazıdan Söze Lisansüstü Sempozyumu bu yıl 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde İbrahim Bodur Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik çalışmalarını dolaşıma sokabilmelerine imkân sağlamayı amaçlayan sempozyum, bu sayede bir yandan öğrencilerin akademik hayata hazırlanmalarına katkıda bulunmayı bir yandan da yeni çalışma ve bakış açılarını edebiyat kamusuna kazandırmayı amaçlıyor.