Açık Ders: Çocuk ve Müzik

18/12/2018 18:00
Turkey

BU+ Etkinlikleri kapsamında düzenlenen, Dr. Öğr. Üyesi Gaye Soley'in vereceği ''Çocuk ve Müzik'' başlıklı Açık Ders, 18 Aralık'ta Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde. Etkinlik dizisi Sarıyer Belediyesi ve BÜYEM'in destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Çocuk ve Müzik: Yaşamın Ilk Yıllarında Müzik

Henüz anne karnındayken algılamaya başladığımız müzik, yaşamımız boyunca önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. Bu açık derste, yaşamın ilk yıllarında müziğin önemi üzerinde durulacak. Bu bağlamda, müzik algısının nasıl geliştiği, müziğin ilk yıllardaki sosyal ve duygusal etkileri ve müzik eğitiminin bilişsel yetilerin gelişimi üzerindeki etkileri gibi konulara değinilenecek. 

https://buplus.boun.edu.tr/event/cocuk-ve-muzik-dr-ogr-uyesi-gaye-soley