Açık Ders : Çocuk ve Ahlak

22/01/2019 19:00
Turkey

Çocuk ve Ahlak: Çocuklukta Ahlaki ve Toplumsal Sorgulamanın Gelişimi

Çocuklar için adil olmak ne anlama geliyor? Ayrımcılık ve hak ihlallerini nasıl değerlendiriyorlar? Bu konulara yaklaşımları yetişkinlerden farklı mı? Bu konuşmada çocukların hak, adalet, eşitlik gibi evrensel ahlaki kavramları diğer toplumsal normlardan nasıl ayrıştırdıkları ve bu kavramları nasıl değerlendirdikleri araştırma bulguları üzerinden tartışılacaktır. 

Dr. Melike Acar Hakkında:

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden aldıktan sonra yüksek lisans ve doktora çalışmaları için ABD'ye gitmiştir. Yüksek Lisans derecesini Gelişim Psikolojisi alanında San Francisco Eyalet Üniversitesi'nde almış, kültürel bağlamın öz-yeterlilik algıları üzerine etkilleri konulu araştırmalar yapmıştır. Doktora çalışmasını Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nde ahlaki sorgulamanın gelişimi üzerine yapmıştır. 2012-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitim Psikolojisi ve Gelişim Psikolojisi derslerini vermiştir. Halen Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde araştırmacı olarak çalışmaktadır. Araştırma konuları ahlaki ve toplumsal sorgulamanın yaşam boyu gelişimi, toplumsal cinsiyet ve kültürel normların değerlendirilmesi ve eğitimde sosyal adalet problemleri olan Melike Acar, Jean Piaget Topluluğu üyesidir.

 


https://buplus.boun.edu.tr/event/cocuk-ve-ahlak-dr-melike-acar