Kitaplar Arasında: "Kültür Denen Şey"

02/02/2019 15:00
Turkey

BU + Etkinlikleri'nin Homer Kitabevi işbirliğiyle başlatmış olduğu Kitaplar Arasında dizisi 2 Şubat'ta yeni konuklarla devam ediyor.

Kültür denen şey, neyi nasıl yediğimizden hangi programları izlediğimize, hangi yazarı okuyup nasıl müzikleri dinlediğimize, hangi fikirleri benimseyip kimlere karşı durduğumuza kadar gündelik hayatın her alanını kapsayan dinamik, çetrefilli bir olgu. Antropoloji disiplininin de odağında olan "kültür" kavramı yıllar içinde dönüştü, çeşitlendi, zenginleşti.Kuruluşunda Batı-dışı insan topluluklarına odaklanan antropoloji disiplini, son otuz-kırk yılda kendi tarihiyle hesaplaşabilen, başlangıç varsayımlarını yıkabilen ve günümüzün karmaşık sorunlarıyla farklı biçimlerde ilişki kurabilen bir araştırma alanı olduğunu kanıtladı. 

Kültür Denen Şey, antropolojinin bu zenginliğinin ve derinleşmesinin bir yansıması. Hem dünyada hem Türkiye'de yapılan araştırmalar ışığında antropolojinin araştırma gündemlerinin bir haritasını veriyor elimize. Bu harita sayesinde devlet, bürokrasi, tarım, köylülük, ekonomi, kent, çalışma, cinsiyet, din, etnisite, spor, dil, medya, hukuk, göç, cinsellik, çevre ve duygulanım gibi çok geniş bir alanda insana ve kültüre bakışımızın yakın zamanlarda nasıl büyük bir değişime uğradığını görebiliyoruz.Son yıllarda hem Türkiye üzerine çalışan sosyal bilimciler hem de okurlar arasında antropolojinin tartışmalarına, yöntem ve bulgularına artan bir ilgi var. Kitapta yer alan makaleler, kendi konularında bir düşünce tarihi sunarken, bu panoramanın önünde şekillenebilecek yeni sorulara ve tartışmalara ilham vermeyi amaçlıyor.

Ayfer Bartu Candan
Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi'nde Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden lisans eğitimini alan Ayfer Bartu Candan ardından Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamlamıştır. Kent antropolojisi, kültür mirası ve tarih politikaları, geçmişin çağdaş kullanımları, arkeoloji politikaları, turizm antropolojisi ve görsel antropoloji konularında çalışmalar yapmıştır.Cenk ÖzbaySabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültürel Çalışmalar alanında öğretim üyesi olan Doç. Dr. Cenk Özbay lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamlayan Özbay, ardından sosyoloji ve cinsiyet çalışmaları alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimini University of Southern California'da tamamlamıştır.

 


https://buplus.boun.edu.tr/event/kultur-denen-sey-ayfer-bartu-candan-ve-cenk-ozbay