Çalıştay: Asır Sonu Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünun Dergisi

27/02/2019 10:00
Turkey

On dokuzuncu yüzyıl sonu, bilimden teknolojiye, iktisattan politikaya her türden modernleşme tahayyülünün ivme kazanması ve hatta hızla hayata geçirilmesi ile Osmanlı İmparatorluğu'nun dönüşümünde önemli bir kavşağı oluşturur. Toplumsal süreçleri olduğu kadar gündelik hayatı, bireyin iç dünyasını ve dünya tasavvurunu belirleyen modernlik deneyimi en kuvvetli biçimde Servet-i Fünun dergisinde görünür olur.

TÜBİTAK tarafından desteklenen 115K608 numaralı "Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünun Dergisi" başlıklı proje, edebiyat tarihlerinde "Servet-i Fünun Edebiyatı" olarak adlandırılan edebi döneme kaynaklık eden Servet-i Fünun dergisinin bu dönemde (1896-1901) yayımlanan 297 sayısına odaklanarak dergiye dair bütünlüklü bir analiz önermiş ve böylelikle dergiyi asır sonu Osmanlı kültür tarihi içinde konumlandırmayı amaçlamıştır.Bu amaçla üç yılı aşkın bir süredir devam eden proje artık sona yaklaşırken Servet-i Fünun dergisinin salt bir edebiyat dergisi olmaktan ziyade çağdaşı pek çok Avrupalı "musavver haftalık gazete" gibi dünyayı tüm zenginliği ve çeşitliliği ile kucaklayan, bilimden sanata geniş bir yelpazede ilerleme ve modernleşme düşüncesinin büyüsüyle biçimlendirilmiş bir kültür magazin dergisi olduğunu bize göstermiştir. Bir yandan dergi etrafında bir araya gelen ekibin edebiyata yaklaşımlarının ötesinde dünyaya bakışları, toplum ve bireylik tasavvurları bakımından ortak bir duyuşa sahip oldukları görülürken, diğer yandan bu duyuşun, çelişkiler, geleceğe dönük iyimserlikler, gündelik hayata içkin kötümserlikler ve yüceltilmiş ideallerle sürekli bir devinim ve dönüşüm içerisinde olduğu dergide yer alan yüzlerce yazı ve görsel malzemenin yardımıyla ortaya konmuştur.

Sadece asır sonu Osmanlı entelektüelinin modernlik deneyimini değil tüm İmparatorluk vilayetlerine ve dünyaya uzanan gözlemci ve araştırmacı bakışın yarattığı modern öznelik halini de sergileyen Servet-i Fünun dergisini çok çeşitli veçheleriyle ortaya koymak ve projenin sonuçlarını paylaşmak üzere düzenlenen "Asır Sonu Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünun Dergisi"adlı çalıştaya ilgi duyan herkes katılabilir.

Etkinlik herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.

 


http://nazimhikmetmerkezi.com/asir-sonu-osmanli-kultur-tarihinde-servet-i-funun-dergisi/