Kaydedilen Çocuk Atölyeleri: Çocuk ve İktidar

08/04/2019 18:00
Turkey

Kaydedilen Çocuk Atölyeleri 8: Çocuk ve İktidar
Gerçekleştireceğimiz sekizinci ve şimdilik Mithat Alam Film Merkezi'ndeki
son atölyemizde Andrés Wood'un 2004 yılında çektiği Machuca filmini izleyeceğiz.
Ardından 1973 yılında Şili darbesinin yaşandığı yıllarda geçen filmde, Pedro
Machuca ve Gonzola Infante üzerinden toplumsal çatışma, sınıf mücadelesi ve
kutuplaşmada varolmaya çalışan çocuk imgesinin sinemada nasıl yer bulduğunu
çocuk hakları perspektifinden tartışacağız.
Film: Machuca (2004)