HUM Talks: An Introduction to Digital Humanities: Origins and Challenges

04/04/2019 17:15
Turkey

 

Humanities Koordinatörlüğü ile Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler bölümü ortak iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan seminerde, doksanlı yıllarda arşiv ve materyal tarihine olan büyük bir ilgiyle ortaya çıkan dijital beşeri bilimlerin 21. yüzyılın teknolojileriyle birlikte günümüze kadar izlediği süreç ele alınacak. Dijital beşeri bilimlerin kapsadığı adli tıp, tarih yazıcılığı, analitik gibi alanların yanı sıra alanın bugünlerde karşılaştığı zorluklar da ele alınacak. Prof. Dr. Alexander konuşmasında aynı zamanda Harvard Üniversitesi tarafından desteklenen bir dijital beşeri bilimler projesi olan 'American Century Project'i tanıtacak. Ben Alexander, projenin yöneticisi olarak, American Century Project'in çağdaş bilimler alanındaki yerini ve tarih yazıcılığına küresel karşılaştırmalı bir yaklaşımla öncü olma amacını tartışacak. 

İngiliz ve Amerikan edebiyatı alanlarında uzman olan Prof. Ben Alexander, daha önce UCLA, Sichuan Üniversitesi, Queen's College and Stanford Üniversitesi'nde ders vermiştir. Temel çalışma alanı, dijital beşeri bilimler ve dijital bellek araştırmalarıdır. Şu sıralar Harvard Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesidir ve burada American Century Project ve Chinese Century Project adlı iki dijital beşeri bilimler projesinin koordinatörlüğünü yapmaktadır. Prof. Alexander American Century Project'in 1880-1990 yılları arasındaki Amerikan kültürüne küresel karşılaştırmalı bir anlayışla yaklaşmasını ve dünyanın her yerinden, her seviyede öğrencinin eğitimsel amaçlarla yararlanabilmesini amaçlamaktadır.

———————————————

Humanities Coordination Unit is proud to present a second seminar as part of the HUM Talks. We will host Prof. Ben Alexander from Harvard University, with a lecture entitled "An Introduction to Digital Humanities: Origins and Challenges". 

The presentation will provide historical orientation to the rise of Digital Humanities through a fascination with archives and material history in the 1990s and its process through today into 21st century technologies. The diverse fields within Digital Humanities such as Forensics, Historiography and Analytics; as well as particular challenges that the field is facing today will be elaborated. Also, Prof. Alexander will introduce The American Century Project, a digital humanities project sponsored by Harvard University. As the project's director, he will discuss its place among contemporary scholarships of the field, while also arguing its intent as precedent for a global comparatives approach to historiography.

Prof. Ben Alexander is an expert in English and American literature. He formerly taught at UCLA, University of Sichuan, Queen's College and Stanford University. He mainly engages in digital humanities and digital memory research. Currently, he is a visiting scholar at Harvard University where he initiated two digital humanities projects: American Century Project and China Century Project. The American Century Project engages a globally comparative approach to American culture from 1880-1990 with an educational focus.

 


04.04.2019, 17:15, TB 310