Panel - Başyapıt Fabrikası: Kubrick

12/04/2019 16:00
Turkey

Çağdaş sinemacıların birçoğunun ilham kaynağı olarak gösterdiği Stanley
Kubrick titizliği, setlerde sertliği, mükemmeliyetçiliği, tavizsiz yaratıcı
egemenliği, teknik yeniliklere verdiği önem ve özgünlüğünün sonucu olan
olağanüstü filmleriyle usta ve dahi bir yönetmen olarak sinema tarihine geçti.
Bu söyleşide usta yönetmenin zaman içinde dönüşen tarzı, gözettiği idealler,
ulaştığı teknik ve yaratıcı düzey tartışılacak.
Konuşmacılar: Kutlukhan Kutlu, Ahmet Rıfat Şungar, Natali Yeres
Moderatör: Ali Deniz Şensöz
*Kapasite sınırlıdır. Yer kuponlarını panel günü MAFM ön ofisten alabilirsiniz. 
** 38. İstanbul Film Festivali kapsamında bir etkinliktir.