Yabancı Dil Öğreniminde İşler Belleğin Rolü: Kuramsal ve Yöntemsel Sorunlar

17/05/2019 13:00
Turkey

 

Okuma-algılama sürecinde işler bellek kapasitesinin rolü anadilde yapılan pek çok çalışmayla ortaya konmuştur. Etkin okurların okuduklarını daha hızlı işlemden geçirerek okuduklarını depolamak için işler belleği kullandıkları öne sürülmektedir. Dolayısıyla etkin okurlar daha geniş bir işler bellek kapasitesine sahiptirler. İşler belleğin ikinci dilde okuduğunu anlamadaki rolü üzerine yapılmış az sayıda araştırma vardır ve mevcut araştırmalar tutarlı bulgular sunmamaktadır. Özellikle işler belleğin ölçülmesinde kullanılan farklı yöntemler, araştırma bulgularının genellenebilmesini kısıtlamaktadır. Bu sunuda işler belleğin metin odaklı ve çıkarsama odaklı anlama ile ilişkisi, ikinci dil yetisi ve alan bilgisi gibi etmenlerle etkileşimi dikkate alınarak tartışılacaktır.

 

17.05.2019, 13:00, Eğitim Fakültesi, Ed 506