"Illuminating Active Fault Zones through Correlation of Optical Satellite Imagery''

28/05/2019 14:00
Turkey

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Araştırma Ortamı Geliştirme Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Dr. James Hollingsworth (University of Grenoble) "Illuminating Active Fault Zones through Correlation of Optical Satellite Imagery'' başlıklı bir seminer verecek. Konuşmacıya ait konuşma özet içeriği aşağıda yer alan linkte sunulmuştur.


28.05.2019, 14:00, Enstitü Yönetim Binası Toplantı Salonu

Ayrıntılı bilgi için tıklayın