"Çağdaş Türk Düşüncesinin Bir Meselesi Olarak Tasavvuf ve Tarikatlar"

22/10/2019 17:00
Turkey

Prof. Dr. İsmail Kara "Çağdaş Türk Düşüncesinin Bir Meselesi Olarak Tasavvuf ve Tarikatlar" başlıklı bir seminer verecek.

İsmail Kara (İstanbul Şehir Üniversitesi)
1977'de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden, 1986'da İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek İslâm Enstitüsü'nünde eğitim gördükten sonra Dergâh Yayınları'nda çalışmaya başladı, editörlük ve yayın müdürlüğü yaptı. Yüksek Lisans eğitimini İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, doktorasını yine aynı enstitüde siyaset bilimi dalında hazırladığı "İslâmcılara Göre Meşrutiyet İdaresi (1908-1914)" başlıklı tezle 1993 yılında aldı. 1995-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2017 yılından itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi'nde çalışmaktadır.

Başlıca Eserleri:Türkiye'de İslâmcılık Düşüncesi-Metinler/Kişiler (3 cilt, 1986-1994), İslâmcıların Siyasi Görüşleri (1994), İslâm Siyasî Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik-Hilafet Risâleleri (6 cilt, 2002-2014), Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri (2003), Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslâm (2 cilt, 2008-2016), Nurettin Topçu-Hayatı ve Bibliyografyası (2013), Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak-Çağdaş Türk Düşüncesinde Din Siyaset Tarih Medeniyet (2017).