Yeni Türkiye Kısaları Gösterimi ve Söyleşi

31/10/2019 17:00
Turkey

Yeni_Turkiye_Kisalari

Yeni Türkiye Kısa sinemasından 4 film MAFM'de. Ali Ardıç'ın Kavşak,
Ömer Ferhat Özmen'in Nikila Qirike e Xepiri, Ece Kınacı'nın Rüyamda Ölü
Gördüm ve Murat Çetinkaya'nın Sonsuz filmlerini MAFM'de izleyebilirsiniz.
Gösterim sonrası yönetmenlerle söyleşi olacaktır.

Kavşak (2019 / Kurmaca / 9’40’’)
Yönetmen Ali Ardıç
Kavşak insanların iç sesleri ile dış sesleri arasındaki uçurum derecesindeki
farkı ve bu iç sesler arasındaki yolculuğu mizahi dille anlatan bir kısa film.

Nikila Qirike e Xepiri (2018 /Kurmaca / 13’16’’)
Yönetmen Ömer Ferhat Özmen
Şükran, kocası ölünce köyünü terk edip, İstanbul’da yaşayan oğlu Faruk’un
yanına gider. Şükran, köyden getirdiği taze peynirler bozulmasını önlemek için,
tıpkı köyde yaptığı gibi, onları toprağa gömmek ister. Ancak İstanbul’da
peynirleri gömecek uygun bir yer yoktur.

Rüyamda Ölü Gördüm (2018 / Deneysel / 4’)
Yönetmen Ece Kınacı
Şiddet ve acının seyirlik bir malzemeye dönüştüğü, robotlaşan, sömürülen,
tüketim nesnesi haline gelen bu yaşadığımız yüzyılda; kendini uyanık sananların,
yalandan örülmüş bir fanus içinde hep üç maymunu oynayarak
yaşayanların hikayesi bu.

Sonsuz (2018 /Kurmaca / 13’04’’)
Yönetmen Murat Çetinkaya
Lider, gizemli ve kurak bir evrenin ortasındaki kulübesinde yaşayıp dışarıdaki
itaatkarları gözetler. İtaatkarlar, kulübenin içine göremezler. Lider, evrendeki
otoritesinin sarsılmaya başladığını görür. Otoritesini yeniden elde etmek için
şiddet kullanmaya karar verir.  Buna rağmen evrendeki otorite savaşı sürecektir.