Farkındalık: Üstün Zekalı Çocuklar ve Eğitimciler Arasındaki Köprü

01/11/2019 13:00
Turkey

 

Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen paylaşım toplantılarının üçüncüsü Doç. Dr. Marilena Zinovia Leana Taşçılar'ın vereceği "Farkındalık: Üstün Zekalı Çocuklar ve Eğitimciler Arasındaki Köprü" başlıklı sunum olacaktır.

Üstün zekalı öğrenciler pek çok alanda yaşıtlarına göre daha ileri düzeyde olan çocuklardır. Fiziksel, bilişsel, ahlaki, sosyal, duygusal ve kişilik gelişimi açısından daha farklıdırlar. Bu çocukların bu özelliklerinin farkında olmak eğiitimsel düzenlemelerin yapılabilmesi ve psikolojik açıdan sağlıklı gelişebilmeleri için de büyük önem arz etmektedir. Bu sağlanmadığı taktirde bu öğrencilerde motivasyon, beklenmedik başarısızlık, düşük benlik algısı gibi sorunların ortaya çıktığı, bunun da başarılarını olumsuz etkilediği ve potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine engel olduğunu görmekteyiz.

Bu bağlamda bu sunumun amacı, son dönemlerde bu çocukları konu alan araştırmaların bulgularını paylaşarak katılımcılara farkındalık kazandırmak ve eğitimsel düzenlemeleri konusunda bilgi edinmelerini sağlamaktır. Özellikle son dönemlerde hem çevrenin hem de kişisel özelliklerin bireyin bu potansiyelini ortaya koymasındaki önemini vurgulayan Üstünlüğün Aktiotop Modeli (Ziegler,2005) ve bu modelin eğitimcilere sunduğu ipuçları ele alınacak ve tartışılacaktır.