Açık Ders: Türkiye'de Deprem Afeti ve Eğitimi

26/12/2019 19:00
Turkey

Dr. Doğan Kalafat BU+ Açık Ders Etkinlikleri kapsamında Türkiye'de deprem olayının neden olduğu afetlerin boyutu, alınması gereken tedbirler ve afetlere dirençli bir toplum olabilmek için yapmamız gerekenler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Türkiye'de afete neden olan depremlerin özellikleri, etki alanları ve riskleri ortaya konularak, özellikle kent depremlerinde afete hazırlık safhasının önemi, depreme dayanıklı bina yapımının toplum tarafından talep edilmesi ile ilgili bilincin yaratılması - teşvik edilmesi konusunda yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgilere yer verilecek olan etkinliğimizde; örnekler ışığında Türkiye'de meydana gelen depremlerin zararlarının, yaşamımız boyunca olabilecek büyük depremlerin risklerinin azaltılması ve en aza indirilmesine yönelik çalışmalar tartışılacaktır.

 


https://buplus.boun.edu.tr/event/turkiyede-deprem-afeti-ve-egitimi