Kitaplar Arasında: Şiir Dünyadan İbaret

11/01/2020 15:00
Turkey


-Şiir bunlardan mı ibaret yalnız, Doktor Bey?"

"-Şiir dünyadan ibaret.

Ve bugünkü dünyada yalnız bu dediklerim anlatılmaya değer."

"Şiir dünyadan ibaret" diyen Nâzım Hikmet, edebiyat serüveninin en başından itibaren her şeyin şiire mevzu olabileceği düsturuyla yazdı. Bu bağlamda "Benerci Kendini Niçin Öldürdü" şiirinde ifade ettiği gibi gereksiz sanatlara başvurmadan "güneşin güneş gibi yükseldiği", sözünü doğrudan söyleyen dizeler yazarken aşka, doğaya, teknolojiye, siyasete, tarihe dair meseleleri farklı sanat dallarından taşıyıp getirdiği deneysellikle harmanlayarak her zaman güncel kalabilen eserler verdi. Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi bu çeşitliliği ortaya koyabilmek için Nâzım'ın sadece şiirine değil tüm alanlardaki üretim ve faaliyetlerine odaklanan bir kitap hazırladı.


https://buplus.boun.edu.tr/event/siir-dunyadan-ibaret