Açık Ders : ''Deprem: Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz''

23/01/2020 19:00
Turkey

Depremler nasıl izleniyor? Depremler artıyor mu? Depremler önceden bilinir mi? gibi soruların cevaplarının irdeleneceği etkinlik; ülkemizde gerçekleşen deprem istatistikleri, KRDAE tarafından gerçekleştirilen güncel deprem araştırmaları, deniz tabanı gözlemleri ve deprem erken uyarı sistemleri hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlıyor.


Prof. Dr. Haluk Özener, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde 1988 yılında tamamladıktan sonra Master ve Doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi'nden almıştır. Doktora Çalışması sırasında ve sonrasında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Yer, Atmosfer ve Gezegen Bilimleri Bölümü ve Yer Kaynakları Laboratuvarı'nda misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.Akademik kariyerine 1989 yılında BÜ, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde (KRDAE) araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 2003 yılında doçent olmuş ve 2005-2007 yılları arasında KRDAE Jeodezi Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. 2007-2009 arasında İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü'nde çalıştıktan sonra 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne profesör unvanı ile geri dönmüştür. 2010-2015 yılları arasında KRDAE Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Drof. Dr. Haluk Özener, 2010 yılından beri Jeodezi Anabilim Dalı Başkanı ve 2015 yılından itibaren de KRDAE Müdürü olarak görev yapmaktadır.

https://buplus.boun.edu.tr/event/deprem-bildiklerimiz-bilemediklerimiz