Konser: Trio Alba

04/03/2020 19:30
Turkey

Yaklaşık 10 yıldır prestijli salonlarda konserler veren ve festivallere davet edilen Trio Alba, oda müziği repertuvarının iki önemli eserini içeren bir programla ALH Klasik Müzik Konserleri'ne konuk oluyor. Programın ilk yarısında Schubert'in piyanolu üçlü repertuvarına yaptığı önemli katkılardan biri olarak kabul edilebilecek Mi Bemol Majör Piyanolu Üçlü yer alıyor. Yaşamının son yıllarında piyanolu üçlü yazmaya odaklanan, dolayısıyla sağlık sorunlarıyla yüzleştiği döneme tarihlenen ve Schubert'in trajik sesinin duyulabildiği bu üçlüsü, diğer üçlülerinden yaşadığı dönemde bir konserde icra edilmiş olmasıyla da ayrılıyor. Smetana'nın Sol minör Piyanolu Üçlüsü ise tanınma ve kabul görme arzusundaki bir bestecinin ilk başyapıtı olarak nitelendirilir. Bestelendiği dönemde Bohemya'da yaşanan politik karışıklıklar ve bestecinin yaşamındaki ailevi sorunlar, bu üçlüye sinmiş gibidir.