Online Açık Ders: "Dünyada ve Türkiye'de Sağlık Politikaları: Salgından Ne Öğreniyoruz?"

30/05/2020 15:00
Turkey

Tekfen Holding'in katkılarıyla Boğaziçi Üniversitesi YouTube kanalında canlı yayınlarla düzenlediğimiz Açık Ders "Salgın" serisinde, Sosyal Politika Forumu (SPF) ve Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı direktörü olarak görev yapan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Volkan Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Dersin moderatörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Yenal gerçekleştirecek.

COVID-19 salgını sürecinde edindiğimiz tecrübeler sağlık politikaları ile ilgili bizlere neler öğretiyor? Sağlık alanındaki politika tercihleri ile toplumsal eşitsizlikler arasında ne tür ilişkiler var? Her bir insanın sağlığını eş değerde gören bir sağlık politikası yaklaşımı geliştirmek mümkün mü? Böyle eşitlikçi bir yaklaşımın temel öğeleri neler olur?

Sosyal Politika Forumu (SPF) ve Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı direktörü olarak görev yapan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Volkan Yılmaz, BU+ Açık Ders "Salgın" Serisi kapsamında, bu sorular ışığında sağlık politikalarına ilişkin önemli meseleleri dünyadan ve Türkiye'den örneklerle tartışıyor.

Doç. Dr. Volkan Yılmaz lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi & Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümlerinden, yüksek lisans derecesini ise aynı üniversitenin Atatürk Enstitüsü'nden almıştır. Yılmaz, Siyaset Bilimi alanındaki doktora derecesini ise Leeds Üniversitesi'nden almıştır. Volkan Yılmaz'ın The Politics of Healthcare Reform (Türkiye'de Sağlık Reformunun Siyaseti) başlıklı kitabı 2017 yılında yayınlanmıştır. Yılmaz'ın araştırma alanları arasında sosyal politikaların siyaseti, sağlık politikaları ile insan hakları ve sosyal politikalar bulunmaktadır.

Dersi takip etmek için tıklayınız: https://www.youtube.com/watch?v=cbCdVqYgcQI&feature=youtu.be