Ahmet Yaşar Ocak: "Tasavvuf İslam Tarihinde Bir Kırılma mıdır?"

04/11/2020 17:00
Turkey

Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi; İslam ve Tasavvuf tarihi, Selçuklu ve Osmanlı dönemi kültürü üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan Ahmet Yaşar Ocak'ı ağırlıyor. 

Uzun yıllar Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde Doçent ve Profesör olarak çalışan Ocak, hâlen TOBB ETÜ Tarih Bölümü'nde ders vermektedir. 1980'lerden bu yana yayımlanan eserleri arasında; Babailer İsyanı, Bektaşi Menakıbnamelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri, İslam Türk İnançlarında Hızır yahut Hızır İlyas Kültü, Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sufilik: Kalenderiler, Kültür Kaynağı olarak Evliya Menakıbnameleri, Türk Folklorunda Zındıklar ve Mülhidler, Türkler, Türkiye ve İslâm ve Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri adlı eserler bulunuyor. 

Etkinlik Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Katılmak isteyenler bit.ly/nafibabamerkezi adresinden kayıt olabilir.