Konferans: "Osmanlı Anadolusunda Kızılbaş Aleviler: Sufizm, Siyaset, Toplumsal Kimlik"

25/11/2020 18:00
Turkey

Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi, Alevi-Bektaşi tarihi üzerine yaptığı çalışmaları ile tanınan Ayfer Karakaya-Stump'ı ağırlıyor. 

Alevi-Bektaşi tarihi, bir yandan konuyla ilgili sorunlu varsayımlar ve kavramsallaştırmalar, öte yandan kaynak yetersizliğinden dolayı profesyonel tarihçilerden gereken ilgiyi uzun yıllar görememiş ve birçok boyutuyla karanlıkta kalmıştır. Bu açıdan bakıldığında, Alevi dede ailelerinin özel arşivlerinde muhafaza edilmiş ve nihayet 1990'lardan itibaren gün yüzüne çıkmaya başlayan bir grup belge ve yazma Alevi-Bektaşi tarihyazıcılığı açısından adeta bir devrim niteliğindedir. Bu yeni yazılı kaynaklar, Alevi-Bektaşi tarihinin ana meseleleri hakkında bize yepyeni veriler ve mevcut kalıpların ötesinde taze ve çok daha nüanslı bir bakış açısı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda Anadolu ve komşu coğrafyaların dinsel ve kültürel tarihine dair "büyük hikâye"yi de önemli noktalarda tashih etmektedir. Konuşmaya konu olan kitap, bahsi geçen Alevi yazılı kaynaklarını, sözlü anlatılar, arşiv belgeleri ve bilinen diğer tarihi kaynaklarla birleştirerek Kızılbaş/Alevi geçmişi ve Alevi-Bektaşi ilişkilerine dair yeni, daha sahici bir anlatı inşa etme çabasının ürünüdür. 

Ayfer Karakaya Stump
Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde ve yüksek lisans eğitimini Ohio State Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 2008 yılında Harvard Üniversitesi Tarih ve Orta Doğu Çalışmaları programından doktora derecesini aldı. Kendisi, 2011 yılından beri ders vermekte olduğu College of William and Mary Tarih bölümünde doçent olarak çalışmaktadır. Alevi-Bektaşi tarihi hakkında çok sayıda makalesinin yanı sıra Vefailik, Bektaşilik ve Kızılbaşlık: Alevi-Bektaşi Tarihini Yeniden Düşünmek (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015; 2. basım 2015 ve 3. basım 2020) ve The Kizilbash/Alevis in Ottoman Anatolia: Sufism, Politics and Community (Edinburgh University Press, 2019) başlıklı kitapları yayınlanmıştır. Bu kitaplardan Kizilbash/Alevis başlıklı çalışması, 2020 yılında SERMEISS (Southeast Regional Middle East and Islamic Studies Society) kitap ödülüne layık görülmüştür.

Kayıt: https://zoom.us/meeting/register/tJUpf-mrrDMuE90EZWpJLxhhjiuPpGSuW5HI