Yaşamı Kucaklayan Sohbetler II - Sosyal ve Duygusal Yetkinlik: Yaşamı Kolaylaştırmanın Yolu

13/04/2022 15:00
Turkey

Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yaşamı Kucaklayan Sohbetler II ile Barış eğitiminin temel başlıklarını ele alıyor. Amacımız, "Barış bireyde başlar, toplumlar barışı yaşatır." şiarından yola çıkarak hem bireyi hem de üyesi olduğumuz toplulukları barış bakış açısıyla güçlendirmek. 6 oturumdan oluşan Yaşamı Kucaklayan Sohbetler II'nin ilk oturumu "Sosyal ve Duygusal Yetkinlik: Yaşamı Kolaylaştırmanın Yolu" ile öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, ilişki becerileri ve sorumlu karar verme yetkinliklerini tanıtarak takip eden oturumların temelini oluşturmakta.