[Tasavvuf Konuşmaları - 2] Zeynep Yürekli - Erken Modern Osmanlı Dünyasının Marjinalleri: Gezgin Dervişler ve Tekkeleri

01/11/2022 17:00
Turkey

Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları,

Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği 2022-2023 Tasavvuf Konuşmaları'nın ikincisine ilgilenen herkesi davet etmek isteriz. 

Zeynep Yürekli (Oxford Üniversitesi) - Erken Modern Osmanlı Dünyasının Marjinalleri: Gezgin Dervişler ve Tekkeleri

Zeynep Yürekli Kimdir?

2005 yılında Harvard Üniversitesi'nden Sanat ve Mimarlık Tarihi alanında doktora derecesiyle mezun olmuştur ve 2008'den bu yana Oxford Üniversitesi Asya ve Ortadoğu Çalışmaları Fakültesi'nde çalışmaktadır. Architecture and Hagiography in the Ottoman Empire: The Politics of Bektashi Shrines in the Classical Age başlıklı bir kitabı ve Osmanlı kültür tarihine ilişkin çeşitli makaleleri vardır. Halen Matrakçı Nasuh'a atfedilen elyazmalarını konu alan bir kitap üzerinde çalışmaktadır.

Yarı çıplak, hayvan postlarına veya yırtık pırtık kıyafetlere bürünmüş, köyden köye, kentten kente, tekkeden tekkeye dolaşan, saçlarını uzatan veya kazıtan, vücutlarına dövme yaptırıp demir halkalar takan, gürültülü çalgılar çalan, dilenen, halüsinojen maddeler kullanan, toplumun yerleşik değer yargılarına ve kurumlarına ters giden gezgin dervişler, erken modern İslam dünyasının marjinalleriydi. Osmanlı tarihi içinde bu gezgin dervişlerin yeri bir dizi çalışmaya konu olmuştur. Konuşmacının Bektaşi tekkeleri hakkındaki kitabı da dahil olmak üzere bu çalışmaların buluştuğu bir nokta, gezgin dervişleri toplumsal gruplar olarak anlama ve onları tarihsel ve özellikle de siyasi-tarihsel bağlam içinde bir yerlere oturtma çabasıdır.Oysa gezgin dervişlik ne öncelikle siyasi amaçlarla seçilen ne de ömür boyu benimsenen bir yaşam biçimi olmak zorundaydı. Henüz düşünce aşamasındaki bir çalışmaya dayanan bu sunumda, gezgin dervişliği seçen bireylerin düşünce dünyasına girmemizi sağlayan taze bakış açılarını da değerlendirerek, tekke-imparatorluk ilişkilerinin belirlediği kısıtlayıcı siyasi-tarihsel çerçeveden çıkmaya çalışacağız. Gezgin dervişleri ve dolayısıyla tekkelerini daha iyi anlamanın yollarını, birincil kaynakların ışığında ve bir ölçüde psikolojinin esinlediği sorularla arayacağız.

Konuşma aynı zamanda canlı olarak çevrimiçi olarak da yayınlanacaktır. Çevrimiçi takip etmek için tıklayınız.