KADINA KARŞI: DOĞU / BATI, SAVAŞ / BARIŞ TANIMAYAN ŞİDDET

29/11/2015 10:00
Turkey

Kadına yönelik şiddetin yoğunluğu kültürlere ve bölgelere göre değişse bile, sadece belirli bir bölge veya kültürle sınırlı değil. Kadınların insan haklarının küresel yönetimlerce sistematik ve gaddar bir şekilde inkar edilmesine karşı insan hakları örgütlerinin ve küresel sivil toplumun uyum içinde hareket etmesi gereği ve aynı zamanda kültürel ya da dinsel geleneklerin korunmasını kadınların insan haklarına üstün tutan anlayışlara karşı çıkılması ihtiyacı her geçen gün artıyor. Bu amaçla Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Türkiye'de kadının insan hakları konusunda 25 yıldır gösterdiği çabanın itici gücüyle, dünyanın çeşitli yerlerinden önemli akademisyen ve insan hakları aktivistlerini bir araya getirerek kadına karşı sınır tanımayan şiddetle mücadele için verimli bir diyalog oluşturmayı hedefliyor.

29 Kasım 2015 Pazar günü Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan sempozyumda, çeşitli toplumlardan davetli konuşmacılar (hukukçular, yasa koyucular, politikacılar, sivil aktivistler) savaşta ve barışta kadına ve farklı cinsel yönelimlere sahip bireylere yönelik şiddeti karşılaştırmalı bir biçimde ve tüm boyutlarıyla ele alacak; şiddetin önlenmesi açısından benimsenmesi gereken yöntemleri tartışacak. Sempozyumdaki tartışmalar ve varılan sonuçlar ışığında şiddete karşı ortak bir yol haritası geliştirilmesine zemin hazırlayacağı inancıyla ertesi gün (30 Kasım Pazartesi) Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde yerli ve yabancı katılımcılarla bir atölye çalışması düzenlenecek.