HAKİKAT VE ADALET: ERMENİ SOYKIRIMINI KONUŞMAK

24/12/2015 14:00
Turkey

*Melissa Bilal lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden aldı. Chicago Üniversitesi Müzik Bölümü'nün doktora programını tamamladıktan sonra, postdoktora çalışmalarını Columbia Üniversitesi Müzik Bölümü'nde sürdürdü. Chicago Üniversitesi Müzik ve Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri bölümlerinde, Columbia Üniversitesi Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika Çalışmaları ve Müzik bölümlerinde, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde dersler verdi. Osmanlı Ermeni kadın hareketi tarihi, Ermeni etnografya tarihi, Ermeni ninnilerinin tarihi, İstanbul Ermeni cemaatinde toplumsal cinsiyet, müzik ve hafıza alanlarındaki çalışmalarını sürdürüyor. Yayınları arasında Bir Adalet Feryadı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Beş Ermeni Feminist Yazar (1862–1933) (Lerna Ekmekçioğlu ile birlikte, 2006) adlı kitap bulunuyor.

 

Yer: Şerif Mardin Seminer Odası