HRANT DİNK ANISINA KONFERANS 2016: HRANT DİNK İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONFERANSI

15/01/2016 15:00
Turkey

Konuşma İngilizcedir. Simultane tercüme yapılacaktır.

hrantdinkmemoriallecture.boun.edu.tr/

www.facebook.com/HrantDinkMemorialLecture