TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET

08/04/2016 14:00
Turkey

 

 
  Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, kadına yönelik aile içi şiddetle etkili biçimde mücadele etmek üzere kapsayıcı politika ve programların temelini oluşturacak ulusal düzeydeki veriyi elde etmek amacıyla 2014 yılında gerçekleştirilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmada, şiddet yaygınlığının yanı sıra kadınların maruz kaldıkları şiddetle mücadele etme yöntemleri ile şiddet uygulamış erkeklerin şiddete bakış açılarına ilişkin bilgi de elde edilmiştir. Ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki yasal düzenlemeler de araştırma kapsamında değerlendirilmiştir.

 

 
  08.04.2016, 14:00, Atatürk Enstitüsü Seminer Salonu