THYSSEN LECTURES VI: EMPIRES, NATION STATES AND GLOBAL VIOLENCE: THE FIRST WORLD WAR IN PERSPECTIVE

13/04/2016 18:00
Turkey

 

''İmparatorluklar,Ulus Devletler ve Küresel Şiddet: Genel bir Perspektiften Birinci Dünya Savaşı'' / ''Empires,Nation States andGlobal Violence:The First World Warin Perspective''

Prof. Dr. Jörn Leonhard, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Giriş / Introduction:
Doç. Dr. Meltem Toksöz (Boğaziçi Üniversitesi)

Moderatör / Moderator:
Yard. Doç. Dr. Noémi Lévy-Aksu (Boğaziçi Üniversitesi)

Simultane çeviri vardır / With simultanous translation.