Co-Opinion Zirvesi

22/06/2019
23/06/2019
Europe/Istanbul

Yer:İbrahim Bodur Oditoryumu

Co-Opinion’un “4. Yıllık Gençlik Zirvesi” düzenlemesini onayınıza saygılarımla arz ederim.
Amacı özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki gençliğin sorunlarına dikkat çekmek olan Co-Opinion, gençlik zirvesinde bu amaç doğrultusunda her yıl yurtdışından gelen yaklaşık 100 öğrenciyi akademi, özel sektör ve sivil toplumdan uzmanlarla buluşturmaktadır. Bu yıl 4.sü düzenlenecek olan gençlik zirvesinin ana konusu Endüstri 4.0 uygulamaları olacaktır.
Etkinlik içeriği önceki zirvelerde olduğu gibi açılış konuşmaları, dört uzmanın katılacağı bir panel ve yine uzmanlar tarafından yönetilecek üç workshop uygulaması olarak belirlenmiştir. Workshoplarda “Dijitalleşen Endüstri”, “Dijital Haklar ve Siber Güvenlik” ve “Eğitim 4.0” konuları konuşulacaktır. Etkinlik dili İngilizce olacaktır