SÖYLEŞİ : Sinema ve Eleştiri Nereye Gidiyor?

07/12/2019 12:00
07/12/2019 18:00
Europe/Istanbul
Kulüp: 
Sinema Kulübü (BÜ(S)K) SineBu ile ortaklaşa

Kuzey kammpüs SineBU Salonunda, 

Emre Yeksan ile

"Sinema ve Eleştiri Nereye Gidiyor? " konulu söyeleşi