EĞİTİM: İşaret Dili Eğitimi

17/12/2019 16:00
17/12/2019 19:00
Europe/Istanbul
Kulüp: 
Sosyal Hizmetler Kulübü(BUSOS)

Kuzey Kampüs EF-07 nolu sınıfta Toplum Gönüllüleri Vakfı (BUTOG) Tuba Karateke ile